Followers

Friday, March 3, 2017

College Days

I studied at University Visvesvaraiah College of Engineering near K. R. Circle. I finished my Bachelors in Engineering in Electrical and Electronics Engineering from the same.

I had my classmates in the order I remember them.


 1. Vyjayanthi Jaganath
 2. Narasimha K. R
 3. Shankar Narayan P. S.
 4. Supritha Kumar
 5. Swaroop Bhushan
 6. Rahul Kumar Jain
 7. Divya U. K.
 8. Arpana Bhat
 9. Huma Gaur
 10. Divya Anand
 11. Sandhya Shyamsundar
 12. Sapna Jairaj
 13. Narasimha Raju
 14. Vasu
 15. Ramya M. N.
 16. Ramya A
 17. Hareesh K. P.
 18. Archana Pujar
 19. Mahesh Babu
 20. Vandana Bharadwaj
 21. Vedavathi M. K.
 22. Narasimha Murthy G.
 23. Shruthi Prasad B. R.
 24. Sudhindra 
 25. Raghunandan 
 26. Shilpa 
 27. Josna Lobo
 28. Narayanan
 29. Naveen K. P.
 30. Rahul Kumar Tiwari
 31. Vidyashree N. M.
 32. Sharmila Dharmashekaran
 33. ShashiKala

I went to do masters in Electrical Engineering from State University of New York at Buffalo. 

I had room mates that I remember the most.

Manasa Bangalore Huchachary
Savitha Prakash
Smruthi Mukund
Rahul Ramaswamy
Gautham Jayaram
Harsha Shedbalkar
Yogish S
Sandhya Raghava
Damien Jose
Sandeep Rudrawar
Ananthi Asirvatham
Parithimalar Gopal
Priyadarshini Motwani
Sandeep Muralidhar
Madhavi Nadig
Yashaswini Anil
Shruthi Srivatsan
Priya Iyer
Srikanta P N
Pratap M N
Harsha P N
Vasan SNS
Raghu Ganapati
Harini Sankabattula
Soujanya 
Shilpa Kakini

I hope that they remember me the way I remember them.

No comments :

Post a Comment